About us

บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (Bond L. Corporation Co.,Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร , เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์และผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง
ด้วยแนวทางการเสาะแสวงหา ค้นคว้า วิจัย เรียนรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง  โดยทีมวิจัยที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นพัฒนา  เพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้รับการบริการในทุกภาคส่วน  อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค โดย บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อให้ผู้รับการบริการได้รับผลลัพธ์ในการบริการของเราที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริโภคผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Bond Media , Litz

PRODUCTS

Outdoor & Indoor HD Full Colour, Digital display screen, Advertisingdisplay solution

LCD Video Wall, LCD Wall Type, LCD Station, Digital Media Solution.

LED TV for Home, Hospital,  Presidential and Project

LED Lighting for House, Decorate, Garden and Industrial.

CONSULTING SERVICES

SOLUTION DESIGN

รับให้คำแนะนำ การออกแบบและบริการ
เขียนแบบโครงสร้างการติดตั้งจอ LED
พร้อมให้คำแนะนำปรับขนาดให้เหมาะสม
กับพื้นที่ตรงตามความต้องการ

INTERIOR DECORATION

รับออกแบบ งานตกแต่งภายในและปรับ
สภาพภูมิทัศน์ ตามความต้องการของลูกค้า

SMART ROOM

จัดการออกแบบระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ทันสมัย
เหมาะสมกับการใช้งาน ในการเรียน
การ

สอนในยุคดิจิทอล

CREATIVE EVENT DESIGN

รับออกแบบงานนิทรรศการและงานจัด
แสดงต่างๆ ให้สอดคล้อง กับลักษณะ
ของสินค้าและบริการ

LIGHTING PROJECT DESIGN

รับออกแบบและคำนวณค่าการส่องสว่าง

ให้เหมาะสมกับความสวยงาม และความ

ต้องการของคุณ

LED SCREEN RENTAL

บริการจอเช่า LED Indoor/Outdoor
พร้อมอุปกรณ์ครบครัน และทีมงานที่มี
คุณภาพให้บริการครบวงจร

DIGITAL MEDIA SERVICES

CREATIVE CONTENT

เราคิดผลิตไอเดียแปลกใหม่สร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ ให้ธุรกิจของคุณน่าจดจำ

ด้วยวิธีส่งเสริมการขายทุกรูปแบบเพื่อ

ผลักดันทุกเป้าหมายก้าวไปสู้ความความสำเร็จ

GRAPHIC DESIGN

ออกแบบสร้างสรรค์งานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อดิจิตอลที่ทันสมัยอัพเดต

ทุกเทรนใหม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ

และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ให้น่าจดจำ

VIDEO MEDIA

ผลิตสื่อวิดีโอทุกประเภท เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการขาย เผยแพร่ข้อมูล ความรู้
ด้วยรูปแบบการนำเสนอแปลกใหม่ และ
เนื้อหาที่น่าสนใจ ครบทุกขั้นตอนการผลิต
ตั้งแต่เขียนสคริป ถ่ายทำ ตัดต่อ ลง
เสียงบรรยายและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

DIGITAL SIGNAGE SOLUTION

ให้บริการ Cloud System ดูแลและ
บริหารจัดการจอ Digital Signage
อย่างครบวงจรพร้อมแอพพลิเคชั่น
เพื่องาน Digital Signage โดยเฉพาะ

SOCIAL MEDIA AND DIGITAL MARKETING

บริการให้คำปรึกษาวางแผน และบริหาร
จัดการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์
และ Social Media ทุกรูปแบบเพื่อธุรกิจ
องค์กร สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ

SOCIAL MEDIA FOR CHINESE CUSTOMER

บริการด้านการตลาดแบบครบวงจรเพื่อ
ธุรกิจที่มีเป้าหมายสร้างกลุ่มลูกค้าจีน
ด้วยการประชาสัมพันธ์ และ Chinese
Social Media ที่เข้าถึงอย่างแท้จริง

OUR CONTACTS

1515 PhetKasaem Road , Lak song, Bang khae, Bangkok 10160

02-801-3540-1

02-801-3542

info@bondmediathailand.com

Mon-Sat 9.00AM to 6.00PM


DIGITAL MEDIA FOR EVERYONE

Ⓒ 2017 Copyright Bond L. Corporation Co., Ltd.

Facebook